Seminář PUBLIC RELATIONS A KOMUNIKACE V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH ANEB CO V TEORIÍCH NENAJDETE

14.11.2014 15:05

OBSAH 
• STRATEGICKÉ OTÁZKY A CHARAKTERISTIKA PUBLIC RELATIONS 
• METODY PUBLIC RELATIONS A KOMUNIKACE 
• VZTAH PUBLIC RELATIONS A KOMUNIKACE K POSLÁNÍ A CÍLŮM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
• „ZLATÁ“ PRAVIDLA PUBLIC RELATIONS A KOMUNIKACE 
• EFEKTIVNÍ FORMY A PROSTŘEDKY PUBLIC RELATIONS 
• ROZPOČET A VÝDAJE NA PUBLIC RELATIONS 
• KLÍČOVÉ VLIVY NA PRAXI PUBLIC RELATIONS A KOMUNIKACE
• TRENDY PRO BUDOUCNOST 
• DISKUZE 

Semináře se mohou zúčastnit z každé organizace 2 osoby. 

SEMINÁŘ SE KONÁ V RÁMCI NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO CYKLU "EFEKTIVNÍ SAMOSTUDIUM A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NNO V ZÁJMU ZVYŠOVÁNÍ JEJICH KOMPETENCÍ".

Ke stažení:

Pozvánka

Přihláška