Kdo jsme?

Asociace, která sdružuje neziskové organizace všech typů napříč jednotlivými obory v Moravskoslezském kraji a je členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice.

 

Proč jsme vznikli?

Většina zájmových sdružení v republice má už fungující platformu v návaznosti na kraje prosazující jejich zájmy. Chceme prosazovat obecné zájmy organizací v neziskovém sektoru, tak, abychom zvýšili jeho důvěryhodnost, dosáhli změn v legislativě a financování a stali se rovnocennými partnery pro veřejnou správu i podnikatelský sektor.

 

Jak toho chceme dosáhnout?

Naše společné problémy bychom neměli řešit individuálně, ale jednotně. Naším záměrem je angažovanost a zvýšení prestiže neziskového sektoru v Moravskoslezském kraji i na celostátní úrovni. Prosazování zájmů neziskového sektoru je pro nás prioritní.

 

Co se nám už podařilo?

Jsme členy Asociace NNO v ČR, podílíme se na stanovení směrů neziskového sektoru na celorepublikové úrovni, účastníme se připomínkování operačních programů, máme své zastoupení v Regionální stálé konferenci pro území Moravskoslezského kraje a Monitorovacím výboru pro Program Interreg V-A Česká republika – Polsko.


Pojďme společně! 

Neziskový sektor je důležitou součástí občanské společnosti, jsme významní zaměstnavatelé a poskytovatelé služeb, které stát dělat neumí a často ani dělat nechce. Příliš mnoho úsilí vkládáme do psaní projektů a úprav rozpočtů organizací. Přitom ještě v polovině daného roku mnohdy nevíme, zda peníze na naši činnost, kterou stát potřebuje, získáme. Každý z nás je si vědom, že nic není zadarmo a čeká nás ještě dlouhá cesta k získání statutu neziskových organizací, který je běžný v zemích EU. Pojďme touto cestou společně.